Εταίροι

MENTORTEC - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ MURCIA - ΙΣΠΑΝΙΑ
SCIENCE VIEW - ΕΛΛΑΔΑ
METIS BALTIC - ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUREIRO - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
COLEGIO PÚBLICO CONSOLACIÓN - ΙΣΠΑΝΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ
UAB KARALIENES MORTOS MOKYKLA – ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ