Δραστηριότητες & Αποτελέσματα

αποτελέσματα του σχεδίου

Το έργο θα αναπτύξει, θα δοκιμάσει και θα εφαρμόσει μια μεθοδολογία για την STEM Εκπαίδευση στα δημοτικά σχολεία, συμπεριλαμβανομένης και της εργαλειοθήκης με εκπαιδευτικό υλικό STEM για δασκάλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μιας διαδικτυακής πλατφόρμας με Εικονικό «Γραφείο Δασκάλου», Εικονική Βιβλιοθήκη για πηγές, δραστηριότητες και έργα «Κάντο Μονος Σου» για παιδιά και οικογένειες.

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας και έρευνα πεδίου «Κοινωνικά Μάθηση STEM στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – Κατευθυντήριες γραμμές για ένα κοινό πλαίσιο»

Σταθερή και ενημερωμένη βάση γνώσεων σχετικά με την πορεία των παιχνιδιών, τις πραγματικές ανάγκες και τη μελλοντική εκπαίδευση που σχετίζονται με τη μάθηση STEM και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, σε τόσο μικρή ηλικία – πρωτοβάθμιο επίπεδο.

Κοινωνικά μάθηση STEM στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – Κατευθυντήριες γραμμές για ένα κοινό πλαίσιο

Πλατφόρμα «STEM στο WEB»

To «STEM στο WEB» θα περιλαμβάνει 3 κύρια χαρακτηριστικά:

  • Ηλεκτρονικό δίκτυο για διδασκάλους της ΕΕ – «εικονικό γραφείο δασκάλου» για την ανταλλαγή υλικού, πρακτικών, εμπειριών;
  • Εικονική Βιβλιοθήκη με σχετικά έγγραφα, ερευνητικές μελέτες, άρθρα και άλλα είδη πληροφοριών σχετικά με τη μάθηση STEM. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να ανεβάζουν / κατεβάζουν εκπαιδευτικά εργαλεία και υλικά;
  • Συλλογή φωτογραφιών με δραστηριότητες στο σπίτι και «Κάντο Μόνος Σου» έργα για παιδιά και οικογένειες.

Καινοτόμα Μεθοδολογία STEM – Εργαλειοθήκη «Εργαλεία για Κοινωνική Μάθηση STEM»

Εργαλειοθήκη & Οδηγός Εκπαιδευτικού και πιλοτική δοκιμή σε 4 τάξεις δημοτικών σχολείων σε όλες τις χώρες εταίρους

προωθητικά υλικά

Θέλουμε να διαδώσουμε το μήνυμα και τα αποτελέσματα του CREATEskills, έτσι αναπτύσσονται πολλές δραστηριότητες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα επιτεύγματά μας (και τα δικά σας), ελέγξτε τα ενημερωτικά εργαλεία που σας παρουσιάζουμε παρακάτω:

To newsletter μας είναι τώρα διαθέσιμo! Κάντε κλικ για να μάθετε περισσότερα για το έργο CREATEskills:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα?

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις για το έργο μας!

Εγγραφείτε εδώ