Inovatyvi STEM metodika – priemonių rinkinys „Socialinio mokymosi įrankiai“

Inovatyvi STEM metodika – priemonių rinkinys „Socialinio mokymosi įrankiai“

VEIKLA APRAŠYMAS AMŽIUS TRUKMĖ RESOURCE
1 Paviršių atpažinimas Visų pirma, mokiniai skaito Julio Verne’o knygą „Kelionė į Žemės centrą“. Įkvėpti knygos mokomės apie Žemės paviršių. 6 – 9 metai 60 min.
2 Matematikos linijų ir kampų darbo modelis Sukurti modelius, naudojant medines lazdeles ir plastiliną, kad būtų sudarytos lygiagrečios ir statmenos linijos, taip pat trys tiriamų kampų rūšys: ištiestinis, smailus ir bukas. 6 – 9 metai Nuo 45 minučių iki 1 valandos.
3 Savaime piešiantis aparatas Savaime piešiančio įrenginio gamyba. Pristatomas varikliukas 12V DC, sujungiame jį su baterijomis – pastebime, kad varikliuko kojelė sukasi. Paaiškiname, kad šis kojelės sukimasis bus esminis dalykas, nes tik jis skatins visą įrenginį judėti ir piešti tam tikras figūras. Prie varikliuko tvirtiname kartoną ir flomasterį taip, kad visas įrenginys judėtų, o pritvirtintas flomasteris kartu pieštų tam tikras figūras. Vieni pieš lygius apskritimus, kiti pieš juostas, dar kiti spirale ir pan. Geriausia, kad visas stalas būtų išklijuotas popieriumi, tuomet bus patogiau atlikinėti bandymus. 6 – 9 metai 1 h 30 min
4 Skaičių apvalinimas. Ši veikla skirta žaidimo forma padėti mokiniams suprasti skaičiaus apvalinimo taisyklę. 6 – 9 metai 45 min.
5 Prisitaikymas (gyvūnų, augalų, žmonių). Šios temos metu su vaikais kalbama apie tai, kad įvairūs gyvi organizmai gyvena beveik visose pasaulio vietose. Kiekvienos rūšies gyvūnai yra prisitaikę prie tam tikrų gyvenimo sąlygų. Vieni prisitaikę gyventi miškuose, kiti – pievose ar miestuose ir pan. Visi jie gali išgyventi tik tada, kai randa pakankamai maisto, gauna šviesos, šilumos ir turi kur pasislėpti nuo priešų ( galima skirstyti: gyvūnai prisitaikę gyventi sausumoje, vandenyje, prisitaikę skraidyti, išgyventi žiemą prisitaikę gyvūnai, saugotis nuo priešų prisitaikę gyvūnai). Augalai yra prisitaikę prie aplinkos savo sandara (šaknys, lapai, stiebai). Kad išliktų ir galėtų sėkmingai gyventi, ir gyvūnams ir augalams reikia prisitaikyti prie metų laikų kaitos, klimato ir aplinkos sąlygų. Nesugebantys prisitaikyti augalai ir gyvūnai – neišgyvena. O kaip prisitaiko žmogus? 6 – 9 metai Veikla gali trukti visą dieną.
6 Vandens apytakos ratas Stebėti vandens būsenas skirtinguose vandens apytakos rato etapuose. 6 – 9 metai 30 minučių paruošti medžiagoms ir išsiaiškinti užduotį. 2 valandos procesui. 30 minučių nupišti išvadas.
7 Sėklų daiginimas Šia veikla siekiama, kad maži vaikai eksperimentuotų su skirtingomis sėklomis. Nuo stebėjimo metodo, bandysime pereiti prie mokslinio. Pateiksime du pavyzdžius, jie turės iškelti hipotezes. Tai patikrinę, formuluosime išvadas. 6 – 9 metai Po 5 minutes kas penkias dienas. Iš viso mažiausiai 20/30 dienų.
8 Vandens tankis – skęs ar plūduriuos Paprastas eksperimentas apie vandens tankį, naudojant luptus ir nenuluptus vaisius, kad būtų galima patikrinti ar jie skęsta, ar plūduriuoja. 6 – 9 metai Nuo 45 minučių iki 1 valandos.
9 Dirvožemio tipai Mokiniams duodama literatūra apie dirvožemį, mokytojas parenka tinkamą vaizdinę medžiagą, kad mokiniai susipažintų su šia tema.  Ant lentos užrašomas probleminis klausimas/tema: „Kuris dirvožemio sluoksnis yra pralaidesnis?“. Žaisdami “minčių lietų”, mokiniai bando nuspėti „Kas yra dirvožemis?“. Po to stebi vaizdinę medžiagą: https://www.youtube.com/watch?v=uS7zfeK4OTQ 10 – 12 metų 45 min
10 Robotas gali judėti Mokiniai robotikos klasėje mokosi programavimo paslapčių. Jie padaro judantį robotą atsižvelgdami į tai, ką žino apie žmogaus judėjimą (sąnariai lankstūs, eikvojama energiją ir pan.). Visų pirma, mokiniams užduodamas klausimas „Kaip padaryti, kad robotas vaikščiotų?“. Mokiniai rašo instrukciją, kurioje nuosekliai aprašoma, ką jie darytų (netaikant robotikos žinių). Kiekviena grupė skaito savo planą (robotui sulenkiame koją ties sąnariu, stumiame koją į priekį, pritvirtiname prie žemės, tą patį darome su antra koja ir pan.).
Mokytojas parodo, kad aprašymo rašymas užima daug laiko ir viskas vyksta lėtai. Tuomet mokytojas papasakoja, kad yra paprastesnis būdas, vadinamas programavimu. Naudojant simbolius ir programuojant robotą viska įvyksta daug greičiau.
10 – 12 metų 45 min
11 Mineralai Skaitome Julio Verne knygą „Kelionė į Žemės centrą“ 10 – 12 metų 60 min
12 Atstumo matavimas Pasaulio pažinimo / istorijos / matematikos pamokoje mokiniai turi suplanuoti maršrutą iš namų į mokyklą naudojant vietinį žemėlapį. Šiuo atveju jie turėtų apskaičiuoti atstumą nuo taško A iki B.
Vėliau, mokiniai nustatys vietas „Google“ žemėlapiuose.
10 – 12 metų 90 min
13 Iš kur atkeliauja medus Pasaulio pažinimo pamokoje mokiniams  papasakojama apie bičių svarbą pasauliui. Jie sužinos, kaip medus atkeliauja iki mūsų stalų, išsiaiškins kokią didelę naudą bitės turi mūsų planetai ir jos gamtai. Po pamokos būtų puiku, kad mokiniai galėtų pasivaišinti įvairiu medumi (liepų, rapsų ir pan.). 10 – 12 metų 90 min
14 Popierinis robotas Mokiniai dirba komandose po tris; jie gamina popierinį robotą iš pieno pakuočių, kuris jau yra užprogramuotas (su šviesos, artėjimo ar judesio jutikliais) ir reaguoja į išorinį dirgiklį.
Šioje veikloje mokiniai supras, kaip veikia robotai ir kad žmogaus smegenys yra pagrindinė kiekvieno roboto konstrukcijos dalis.
Reikalingos žinios apie pagrindinius programavimo principus naudojant SCRATCH ir ryšį tarp elektros grandinių.
10 – 12 metų 10 – 20 pamokų
15 Skersmens lenktynės Mokiniai dirba grupėse po tris ir surenka automobilius, kurie dalyvaus lenktynėse. Kiekvienas automobilis turi tą patį variklį, tačiau skirtingų dydžių ratus.
Per šią veiklą mokiniai supras, kad atstumas priklauso nuo ratų dydžio, t. y. apskritimo skersmens, ir kiekvieno rato apsisukimo, t. y. rato perimetro.
Iš esmės sukonstruoti automobiliai yra eksperimentinis teorijos pristatymas ir vizualizacija; kad kiekvieno automobilio nuvažiuotas kelias tiesiogiai priklauso nuo ratų dydžio.
10 – 12 metų Dvi pamokos
16 Mūsų muzikinė dėžutė! Muzikos dėžutė – tai mechanizmas, galintis sukurti konkrečią melodiją, kuri yra spausdinama skaitmeniniu būdu (t. y. yra strypeliai / nėra strypelių) ant būgno paviršiaus. Šia veikla siekiama paaiškinti mokiniams programos reikšmę muzikinės dėžutės būgne. Šioje konkrečioje veikloje, naudojame šį įrašą, kad paaiškintume mokiniams kompiuterinės programos reikšmę.
Mokiniai su mokytojo pagalba aiškinasi, kaip išgaunamas garsas, kai dėžutės būgnas sukasi. Mokytojas naudoja muzikos dėžutę norėdamas sukurti sąvokų „programinė įranga“, „programos tvarkos / instrukcijos”, „programavimo kalba“ ir “skaitmeninis” apibrėžtis. Tada mokiniai sukuria savo „muzikos dėžutę“, kitaip tariant, programą su SCRATCH, kuri sukurs pasirinktą melodiją.
10 – 12 metų 2 – 3 pamokos
17 Jaunieji dietologai atakuoja sporto salę! Mityba ir sveika mityba kartu su visą gyvenimą trunkančiu judėjimu sudaro prasmingą sveikos gyvensenos dalį ir užtikrina mūsų kasdienį gyvenimą ir…. koegzistenciją.
Kiekvieno jaunuolio sėkmės pagrindas yra jo psichinės ir fizinės sveikatos palaikymas. Todėl, mokytis pagrindinių žinių apie savęs tausojančią mitybą ir fizinę sveikatą, reikia dar kol jie jauni, ir tai turi būti labai svarbi Graikijos pradinio ugdymo dalis.
Mokiniai dalyvauja šioje veikloje, kad sužinotų pagrindinius mitybos ir fizinio aktyvumo principus bei būdus, susijusius su mitybos ir judėjimo elgsenos savikontrole.
10 – 12 metų 2 mėnesiai
18 Viščiuko kojos audinių ištyrimas ir stebėjimas Veiklai reikia pasiruošti virtas ir atvėsusias viščiukų kojas, kurias mokiniai pjaustys (preparuos) 10 – 12 metų Nuo 45 minučių iki 1 valandos.
19 Pasigaminkite fosiliją Fosilijos – suakmenėjusios organizmų liekanos arba jų antspaudai uolienose. Fosilijos mums byloja apie tai, kas gyveno Žemėje tolimoje praeityje.
Nors mes negalime atkurti natūralaus proceso laboratorijoje, mes galime pasigaminti fosilijas iš įvairių daiktų.
10 – 12 metų Dvi pamokos: pirma – pagaminti fosilijas, antra – pristatyti fosilijas ir aprašyti darbo eigą.
20 Gyvūninės ląstelės modelis Mokiniai pasigamins gyvūninės ląstelės modelį, išsiaiškindami jos sandarą. 10 – 12 metų 1 h 30 min
21 Elektros grandinė Mokiniai sujungs elektros grandinę. 10 – 12 metų Dvi pamokos
22 Rankų darbo vandens valymo įrenginys Pagaminti vandens valymo įrenginį ir pateikti įvairių būdų, kaip galima išvalyti vandenį. 10 – 12 metų Nuo 45 minučių iki 1 valandos.
23 Rankų gamybos lietaus matuoklis Mokiniai pasigamins lietaus matuoklį iš vandens butelio. 10 – 12 metų 1 h 30 min
24 Tilto statyba iš makaronų. Kalbėdami su vaikais apie pastatus, miesto plėtrą esame kalbėję apie tiltų statybą. Tiltą kaip fizinę susisiekimo priemonę, tiltą kaip perkeltine prasme minima žodį, kuris reiškia “jungtį”.
Sugalvojome, kad svarbu rasti medžiagą, kuri iš savęs nebūtų stipri, kad galėtume koncentruotis į inžinerinius sprendimus, kurie padeda pastatyti tiltą, kuris nesugriūtų. Dėl to nusprendėme statyti tiltus iš makaronų ir juos klijuoti karštais klijais.
10 – 12 metų 1 h 30 min
25 Apgaulingas lošimo kauliukas. Mokiniai diskutuoja apie baigtis ir tikimybes, kas būdinga lošimo kauliukui.
Mokiniai pagamina lošimo kauliuką iš popieriaus. Išridenus lošimo kauliuką turi iškristi 6.
10 – 12 metų 45 min.
26 Erdvinių figūrų šešėliai Pagaminus erdvinę figūrą iš popieriaus atrasti, kokias plokštumos figūras galima pamatyti šešėlyje. 10 – 12 metų 45 min.
27 Oro baliono gamyba. Kalbame su vaikais apie medžiagų savybes, orus, vėjo kryptis ar šilumą.
Pamokose eigoje gaminame karšto oro balioną.
10 – 12 metų 1 h 30 min
28 Ar yra pasaulyje vieta „ant smėlio už tūkstančio mylių nuo žmonių gyvenamos vietos” Šioje veikloje mokiniai tyrinės situaciją nurodytą Antoine de Saint-Exupéry knygoje „Mažasis princas”. Mokiniai pagrįs, kad pasaulyje nėra tokios vietos, kuri būtų nutolusi nuo bet kokios gyvenamosios vietos tūkstančio mylių spinduliu. Tam jie naudos žinias apie mastelį, spindulį ir žemėlapio skaitymo įgūdžius. 10 – 12 metų 45 min.
29 Kodėl vienos gėlės pražydusios nulinksta, o kitos ne Ši veikla skirta pasikartoti gėlės dalis: žiedas ir kotas. Analizuoti gėlės žiedo svorio, kotelio ilgio ir kotelio struktūros įtaką pražydusios gėlės kotelio palikimui. Įvertinti geometrinės formos įtaką figūros tvirtumui išlaikant svorį. Žinias panaudoti kuriant kuo aukštesnę ir tvirtesnę struktūrą. 10 – 12 metų 2 – 3 val.
30 Kelionių agentūra. Mokiniai gauna laišką iš kliento, kuriame jis surašo savo pageidavimus kelionei, pavyzdžiui, nori savaitgaliui nuvykti į Paryžių, nori keliauti autobusu ir pan. Suprantate, kad atsiųstame laiške prašoma kelionė nėra įmanoma – galbūt laiko trukmė per maža, galbūt šiuo metu toje šalyje oras nėra tinkamas, o gal ten šiuo metu siaučia stichinė nelaimė? Į tai atsižvelgiama.
Mokiniai turi išanalizuoti kliento pageidavimo pagrįstumą (kodėl neįmanoma nuvykti į šalį, kurią nori aplankyti klientas). Visų pirma atsižvelgiama į pageidaujamą kelionės trukmę, atstumą iki konkretaus miesto ir pageidaujamos transporto priemonės greitį. Mokiniai išsiunčia klientui laiškus su pasiūlymais, kaip galima keisti kelionės kryptį/laiką ar pan., tačiau atliepiant kliento lūkesčius.
10 – 12 metų 5 pamokos.
31 Kalėdinis pyragas Švenčiant Kalėdas ar prieš Kalėdas ateinančias šventes, vaikams galima pasiūlyti sudalyvauti grupinėje veikloje „Kalėdinis pyragas“. Mokiniai paskirstomi į mažas grupeles (tikslingiausia po 3), tuomet naudodamiesi internetu ieško, jų nuomone, pačio geriausio pyrago recepto. Radę jį, analizuoja sudėtį. Vaikų tikslas užpildyti 3 grafų lentelę (kokie produktai naudojami, kokie jų kiekiai ir koks patiekalo kaloringumas). Grupėse vaikai diskutuoja ir bando surasti tinkamesnes sudedamąsias gaminio dalis, kurias būtų galima pakeisti, kad pyragas taptų sveikesnis.
Grupėse jie nusprendžia šiuos dalykus ir susitarę tokį kepinį pagamina namuose arba gamina kartu mokykloje (esant galimybei). Iškeptą pyragą atneša į klasę degustacijai.
Pyragai dalyvauja parodoje. Šalia pyrago pateikiama jo sudėtis, kad kiekvienas galėtų matyti iš ko jis pagamintas. Pakeisti kepinio ingredientai išskiriami, nurodant kas buvo keista.
10 – 12 metų 90 min (įskaitant pyrago kepimą)
32 Mokyklos kelionė į šalia esantį karjerą. Susipažįstame su mūsų planeta Žeme / uolomis / mineralais – po to, kai perskaitome atrinktas knygas apie tai, daugiau sužinome apie akmenis / smėlį, mokiniai aplanko karjerą, kad ištirtų įvairius mineralus, kuriuos jie gali rasti. 10 – 12 metų 90 min
33 Aplankyk mano miestą Mokiniai apsimeta, kad jie dirba kelionių agentūroje ir jie turi sukurti geriausią turizmo lankstinuką. Darbas vyksta mažose grupėse.
Visų pirma, mokiniai sieks geriau susipažinti su savo miestu, rajonu, gatve ir pan. Keliaudamas po tą vietą fotografuoja tuos objektus, kurie atrodo svarbiausi ir reikšmingiausi, kurie bus tinkamiausi lankstinukui.  Jei reikia, jie gali pasikalbėti su vietiniais žmonėmis, išgirsti jų istorijas, pasakojimus. Verta aprašyti kultūrinius paminklus.
Klasėje kiekviena grupė išsirenka geriausias nuotraukas. Jos bus naudojamos informaciniam lankstinukui papildyti.  Galų gale, moksleiviai sukuria ir reklaminį vaizdo įrašą. Kiekviena grupė parodys savo darbą mokyklos bendruomenei, svečiams, kitiems mokiniams.
10 – 12 metų Du kartai po dvi pamokas.
34 Tarpdalykinis spalvų kūrimas naudojant mikrokontrolerį Arduino Mokiniai dirba grupėse po 2 ar 3.
Jie turi sujungti elektros grandinę, naudojant šviesos diodą (LED) ir mikrovaldiklį Arduino. Be to, jie turi suprogramuoti mikrovaldiklį taip, kad šviesos diodas sumaišytų reikiamas spalvas. Kitas žingsnis yra tas, kad mokiniai naudodami dažus, sukuria panašias spalvas toms, kurios atrandamos natūraliai gamtoje.
10 – 12 metų Dvi pamokos
35 Kasdieninių problemų sprendimas Kartu su mokiniais išspręsta viena iš problemų, mokyklos durų pataisymas, kurios buvo pažeistos dėl blogų oro sąlygų (stipraus vėjų, audrų ir kt.). Mes naudojome paprastas medžiagas ir įrankius, kuriuos pasiūlė mokiniai, kad durys užsidarytų lengviau ir nekeltų triukšmo. Naudojant eksperimentinį problemų sprendimą, mokiniai matematikos, fizikos ir technologijų teorines žinias panaudojo realaus gyvenimo situacijoms spręsti, tai sustiprino jų motyvaciją mokytis.
Be mokyklos durų, mokiniai su tėvų pagalba išsprendė ir daugiau panašių problemų namuose. Jie iš tikrųjų pasinaudojo savo žiniomis ir savo gyvenime praktiškai taikė teoriją ir jiems sekėsi puikiai.
10 – 12 metų 3 – 4 dienos arba 10 – 12 pamokų.
36 Saulės robotas: Robotas, kuris duoda energijos Remiantis JAV duomenimis, daugiau nei 1,2 mlrd. žmonių žemėje, t. y. 1 iš 5 žmonių, neturi elektros energijos. Tai paplitę daugiausia Afrikos vietovėse. Tokiose bendruomenėse po to, kai saulė nusileidžia, vaikai negali mokytis ir taip pat tai turi didžiulį poveikį ekonominiam bei socialiniam gyvenimui.
Kaip galėtume padėti tokiose vietovėse pasigaminti elektros energijos? Galėtume sukurti robotą, kuris judėdamas sukaupia energiją iš saulės ir laiko ją akumuliatoriuje. Tuomet tokius robotus galima pastatyti reikiamose vietose, kuriose nėra energijos. Be to, pats robotas naudotųsi savo sukaupta energija ir toliau apsaugotų aplinką. Pagrindinė roboto dalis būtų mobilus saulės kolektorius, kuris visada juda saulės kryptimi.
10 – 12 metų 4 pamokos
37 Pabėk iš labirinto Šioje veikloje mokiniai ugdys matematinio mąstymo įgūdžius, ypač algoritminį mąstymą. Jie turės išspręsti užduotį sukurdami veiksmų seką.
Šią veiklą sudaro trys dalys. Kurią iš jų pasirinkti lemia mokinių robotų programavimo turima patirtis. Veikla gali būti skaidoma dalimis arba atliekama visa pilnai. Projektui buvo naudojamos šios dvi veiklos:
https://csunplugged.org/en/topics/kidbots/unit-plan/sending-a-rocket-to-mars/
https://juegosrobotica.es/retos/reto-mbot-robot-laberinto/
10 – 12 metų Rekomenduojama veiklą atlikti per savaitę.
38 Buum! – Avarijos testavimas Mokiniai dirba grupėse po tris ir surenka automobilius, kurie dalyvaus lenktynėse.
Kiekvienas sukonstruokite automobilį iš žemiau paminėtų paprastų medžiagų ir įdėkite į jį virtą kiaušinį, kaip vairuotoją. Atlikite reikiamus saugos darbus, kad kiaušinis po automobilio susidūrimo išliktų saugus (nepažeistas ar nepakeistas).
Bet kokiam amžiui Dvi pamokos
39 Gamtos mokslų mokymasis per lėtąją animaciją Learning Science Through Theatre (LSTT) –Gamtos mokslų mokymasis per teatrą (GMMPT), tai mokslo idėjų supratimas per modelių, reprezentacijų ir kitų vizualizacijos formų naudojimą, jų kūrimą, siekiant paaiškinti ir parodyti sudėtingus ar abstrakčius reiškinius. Bet kokiam amžiui 1 – 2 mėnesiai
40 Tolerancijos diena Anglų kalbos klasėje mokiniai mini tolerancijos dieną. Moksleiviai turi atlikti užduotį: „Kaip švęsti tolerancijos dieną?“. Mažose grupėse vaikai sukuria Tolerancijos dienos planą, sugalvoja veiklas, kurios, jų manymu, būtų įdomios. Moksleiviai turės dvi pamokas, kad smulkiai suplanuotų veiklas, jas aprašytų ir pristatytų kitiems. Svarbu parengti įgyvendinimo planą, kad ši šventė būti reali ir būtų įmanoma ją įgyvendinti.
Tėvai pakviečiami atvykti ir prisidėti prie šventės sukūrimo.
Bet kokiam amžiui 180 min.
41 Gamtos mokslų mokymasis per teatrą Learning Science Through Theatre (LSTT) –Gamtos mokslų mokymasis per teatrą (GMMPT)

GMMPT apjungia mokslo ir meno tyrimus. Mokiniai kūrybiškai mokosi gamtos mokslų, kurdami teatro spektaklį, susijusį su mokslo idėjomis. Mokydamiesi gamtos mokslų per teatrą mokiniai geriau suvokia mokslines sąvokas ir reiškinius, kuria bendradarbiavimo ir komandinio darbo dvasią, aktyviai dalyvauja diskusijose apie įvaires mokslo idėjas ir ugdo kūrybinius bei kritinio mąstymo įgūdžius. Be to, organizuodami sklaidą ir įvairius verslo veiksmus, skatinančius bei remiančiuose jų teatro spektaklį, mokiniai prisideda prie mokyklos suartinimo su visuomene ir ugdo savo socialinius bei verslumo įgūdžius.

Bet kokiam amžiui  3 – 5 mėnesiai