Κοινωνική Μάθηση για STEM στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Μέσω πρακτικών δραστηριοτήτων και με βάση τη λογική της Θεωρίας Κοινωνικής Μάθησης, το "CREATEskills" θα συμβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών του 21ου αιώνα.

Το Έργο

Αποτελέσματα

Συνεργάτες

Νέα

Σχετικά

Το έργο CREATEskills έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει και να εφαρμόσει καινοτόμες πρακτικές, εργαλεία και μεθοδολογίες στα δημοτικά σχολεία για τη δημιουργία σχολικών τάξεων STEM, βελτιώνοντας την ποιότητα και τη συνάφεια της μαθησιακής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικότερα όσον αφορά την ελκυστικότητα θεμάτων STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά).

Άμεσες Ομάδες-στόχοι

Μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

(6-12 ετών)

Δάσκαλοι

(μαθητών 6-12 ετών)

Γονείς

(μαθητών 6-12 ετών)

Διευθυντές σχολείων

Νέα

Μη κατηγοριοποιημένο

Teachers´Training Programe on STEM Subjects

  The CREATEskills.eu begins the year 2019 with a Teachers’ Training Programe that will happen in Athens, Greece from 20th until 22nd February. Teachers’ from…
Erasmus+

At this moment the 2nd CREATEskills Transnational Project Meeting is occurring!

During the next two days (26th and 27th of September) the partnership will be held in Murcia (Spain) - Universidad de Murcia home - to…
Erasmus+

Active Learning in STEM

Student performance in undergraduate science, technology, engineering, and mathematics (STEM) courses under traditional lecturing versus active learning is a contemporary topic of high interest in…